Programvare produkter

Oceantiger Software tilbyr programvare for vedlikehold, rapportering og dokumenthåndtering for shipping bransjen. I tillegg har vi tre gratis programvare produkter. Ett e-post program og to kode redigerings systemer.

 Vedlikeholdssystem

Vårt vedlikeholdssystem (MMaster), er ett programvareprodukt som kan brukes på skip og landstasjoner for å holde oversikt over komponenter og jobber som trengs å utføres i nær fremtid. Man kan skrive ut rapporter om reservedeler i systemet, sertifikater m.m.

Les mer   Last ned   Bestill

 Rapporteringssystem

Rapporteringssystemet (RepFormSys), kan brukes om bord på skip til å arkivere rapporter. Disse rapportene kan sendes via den innebygde send funksjonaliteten til ledelsen i land for å hjelpe dem å holde oversikt over data. Foreløpig inneholder systemet 51 rapporter for avvik, månedlige inspeksjoner, mannskapsliste og andre dekk og motor rapporter.

Les mer   Last ned   Bestill

 Dokumenthåndteringssystem

Dokumenthåndteringssystemet (DocSys), gir en oversikt over alle fartøyets dokumenter på en enkel og oversiktlig måte. Disse dokumentene kan sendes til kontoret, slik at de har full oversikt over alle fartøyets dokumenter til enhver tid.

Les mer   Last ned   Bestill

 Kvalitetssikringssystem

Dette skip kvalitetssikringssystem (QA Manager), består av vedlikeholdssystem, rapporteringssystem og dokumenthåndteringssystem integrert inn i ett system.

Les mer   Last ned   Bestill


 E-postprogram (gratis)

Oceantiger software tilbyr en gratis e-post klient (Oceantiger Mail). E-postklienten har funksjoner for å blokkere uønskede e-poster, ved først å laste ned en liste over e-poster, og deretter gi mulighet til å velge hvilke man vil laste ned og hvilke man vil avvise. Den har også funksjoner for å dele nedlasting av e-poster i to forskjellige postkasser samtidig, hvor man kan ha ikke avkryssede elementer gå til en postkasse og avkryssede elementer til en annen.

Les mer   Last ned   Doner

 C# editor (gratis)

Oceantiger C # developer er ett kilde kode redigeringsprogram og IDE. Med denne editoren vil man kunne redigere og kompilere C# dokumenter. Programmet har verktøy for å generere C#-kode enten ved hjelp av maler, automatisk fullføring av kode eller ved å generere med en av veiviserne i programmet. Brukergrensesnittet er oversiktlig og kompakt så det er lett å lære, og man kan ha mange dokumenter åpne samtidig med fanebasert redigering. Det har også kode folding som gjør det enklere å vise og redigere koden.

Les mer   Last ned   Doner

 Kildekode editor (gratis)

Oceantiger's Editor er ett kildekode redigerings verktøy for redigering av Java, HTML, Perl, PHP, XML, CSS m.fl., og mulighet for å lage egne kode farge fremhevinger.

Les mer   Last ned   Doner