C# editor

Oceantiger C# Developer er et gratis kildekode redigeringsprogram og IDE. Med denne editoren kan man redigere og kompilere C# dokumenter. Programmet har verktøy for å generere C#-kode, enten ved hjelp av maler, automatisk fullføring av kode eller ved å generere med en av veiviserne i programmet. Brukergrensesnittet er oversiktlig og kompakt så det er enkelt å lære, og man kan ha mange dokumenter åpne samtidig med fanebasert redigering. Det har også kode folding som gjør det enklere å vise og redigere koden.Skjermbilder